Kierunek NEW CONNECT

NewConnect jest platformą obrotu akcjami prowadzoną przez GPW S.A. poza rynkiem regulowanym zwaną systemem (rynkiem) alternatywnym (inne nazwy to Nowy Rynek oraz Alternatywny System Obrotu, tj. ASO). Ruszyła 30 sierpnia 2007 r. Obecnie notowane są na niej walory 166 spółek (głównie z branży nowych technologii oraz cechujących się wysokim poziomem innowacji, ale rynek jest otwarty na firmy z różnych branż).
 

System jest skierowany do małych i średnich podmiotów o krótkim stażu, ale o dużym potencjale wzrostu, oraz przedsiębiorstw chcących szybko pozyskać kapitał, które ze względów formalnych (zbyt niska kapitalizacja, długie i zawiłe procedury) i finansowych (wysokie opłaty związane z debiutem) nie są w stanie spełnić wymagań rynku głównego GPW (choć założeniem NewConnect jest umożliwienie podmiotom rozwoju, aby w końcu mogły wejść na rynek podstawowy lub przynajmniej równoległy – ASO jest czymś w rodzaju inkubatora przedsiębiorczości, stymulatora rozwoju).


System alternatywny wiąże się z mniejszymi formalnościami i kosztami debiutu oraz obsługi giełdowej niż w przypadku głównego parkietu. Ułatwienia dotyczą np. polityki informacyjnej – spółki notowane na NewConnect nie muszą składać raportów kwartalnych czy szczegółowych raportów bieżących. Oprócz tego sprawozdania półroczne nie muszą posiadać audytu, a podmiot ma swobodę w zakresie wyboru standardów rachunkowości.


NewConnect nie jest nowością na rynku kapitałowym. Od dawna działają podobne systemy w Anglii (Alternative Investment Market), Niemczech (Entry Standard), Skandynawii (First North) i kilku innych krajach.

Zobacz jakie możliwości inwestycyjne możemy zaproponować Twojej firmie

Więcej »