Jak działamy?

Oferta Zen Capital One skierowana jest do podmiotów które mają perspektywę rozwoju, chcą się rozwijać i poszukują skutecznego finansowania, oraz wsparcia w przygotowaniu do debiutu na GPW i NewConnect.


Zen Capital One wspiera innowacyjne pomysły i rozwiązania swoich partnerów biznesowych zapewniając im wsparcie w realizacji ich celów biznesowych budując majątek  i podnosząc wartość przedsiębiorstwa oraz wprowadzając spółki portfelowe do obrotu na rynku zorganizowanym.

 

1. SEED

2. Pre-IPO

3. IPO

 


 

Przebieg inwestycji.

Etapy procesu inwestycyjnego :

1. Teaser - króki dokument informacyjny dotyczący Twojego bizensu, którego celem jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów

2. Memorandum informacyjne - opracowanie całościowej koncepcji Twojego przedsięwzięcia

3. NDA (Non Disclosure Agreement) - umowa o poufności zawarta pomiędzy co najmniej dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany poufnych materiałów lub wiedzy z zastrzeżeniem ich dalszego nierozpowszechniania

4. List intencyjny - pisemna, wstępna deklaracja zamierzeń dotyczących swoich działań. Jest to rodzaj dokumentu handlowego, w którym partnerzy handlowi określają ogólne ramy współpracy (intencje) na przyszłość lub podsumowują stan swoich dotychczasowych negocjacji dotyczących przyszłej umowy.

5. Termsheet - zarys podstawowych warunków transakcji precyzujący :
 - doprecyzowanie stron transakcji
 - przedmiot umowy
 - szczegóły finansowe transakcji
 - układ sił po transakcji
 - kontrola przebiegu inwestycji

5. Due dilligence - czyli identyfikacja wszystkich ryzyk dotyczących transakcji. Badaniu podlegają:
 - analiza finansowo-księgowa
 - analiza prawna
 - analiza techniczna
 - analiza organizacyjna

Zobacz jakie możliwości inwestycyjne możemy zaproponować Twojej firmie

Więcej »